När mejlkorgen svämmar över
Om förfrågningarna hopar sig

Jag tar både korta och långa uppdrag och arbetar effektivt och behovsanpassat. Jag är proffs på officepaketet och har erfarenhet av att snabbt sätta mig in i vitt skilda branscher.

För att frigöra tid för dig kan jag bevaka inkommande mejl, sociala medier och förfrågningar av alla sorter, eller besvara mejl och brev, fakturera eller arkivera.

Annat jag åtar mig är transkribering av ljudfiler, kartläggning och inventering av webbplatser, databaser och informationsmaterial. Dessutom kan jag sköta uppdatering och underhåll av databaser och webbplatser, liksom registrering, renskrivning, korrekturläsning och textbearbetning.

Syftet är hela tiden att effektivt minska din egen arbetsbörda inom det administrativa så att du får mer tid för det DU brinner för och kan fakturera för. Samtidigt utför jag det som måste bli gjort för att verksamheten ska fungera smidigt.