Inventering, städning, uppdatering

Borde ni gå igenom databasen och rensa eller uppdatera? Finns det luckor eller inkonsekvenser på er webbplats? Vem har överblicken över ert informationsmaterial – hänger det ihop, är det konsekvent?

Jag har stor erfarenhet av den här typen av arbete, samtidigt som jag brinner för struktur och ordning.