Korrekturläsning, anpassning, bearbetning

Jag åtar mig gärna korrekturläsning och bearbetning av text. Det kan röra sig om texter för såväl webben som tryckt informationsmaterial.

Kanske har ni behov av en uppdatering av hemsidan, men ingen tid att lägga själva? Speglar ert material den aktuella verksamheten? Talar det till rätt målgrupp?

Jag har bred erfarenhet av att jobba med text, och har korrekturläst bokmanuskript såväl som processbeskrivningar, brev och mallar.