Beslutsunderlag, rapporter, analyser

Jag kan bistå med att besvara frågeställningar eller agera sekreterare i projekt eller andra sammanhang. Omvärldsbevakning eller sammanställning av information kring någon fråga är också välkomna uppdrag, liksom rapportskrivning. Jag har erfarenhet av utrednings- och utvärderingsarbete, och av att ta fram analyser och underlag.

Organisatoriska frågor intresserar mig, en av mina framträdande styrkor är att jag ser samband och eventuella motsättningar. Jag kan sedan lätt förflytta mig från helikopterperspektiv till detaljnivå, och formulera mina iakttagelser. Jag har lätt för att uttrycka mig både i tal och skrift, liksom mycket god stilistisk förmåga, vilket underlättar när jag delar med mig av mina slutsatser.